Bosna i Hercegovina

Home / Servisne informacije / Bosna i Hercegovina

 

 

Glavni grad: Sarajevo
Površina: 52.280 km2
Stanovništvo: 4.354.911 (1991)
Najniža tačka: grad Neum, 0 m
Najviša tačka: Maglić, 2386 m
Obalna linija: 21,2 km

Službeni jezici: bosanski, hrvatski, srpski
Valuta: Konvertibilna marka (KM)
Distribucija stanovništva: urbana sredina: 29,8%/ poluurbana: 24,20% /ruralna: 45,92%
Etničko-kulturološka struktura: Bošnjaci 48 %, Srbi 37,1 %, Hrvati 14,3 %, ostali 0,6%
Religija: muslimani 41%, pravoslavci 34%, katolici 15%, ostali 10%
Indeks ljudskog razvoja: 62/177
Godišnja stopa rasta stanovništva: -0,2 % (2004.)
Stopa fertiliteta: 1,3 (2000-2005.)
Očekivani životni vijek: 74,1 godine (2000-2005.)
Smrtnost dojenčadi: 9,58/1000
Godišnji rast BDP-a: 5,3% (2006.)
BDP po glavi stanovnika: 2.440 USD

Distribucija BDP-a:
Primarni sektor: 14,2%
Sekundarni sektor: 30,8%
Tercijarni sektor: 55% (2002.)

Pristup pitkoj vodi: urbana sredina: 100% / ruralna sredina: 96%

 

Geografski opis

Bosna i Hercegovina je brdovita zemlja. Dinarske planine čine zapadnu granicu sa Hrvatskom, prostirući se ka zapadu i jugu zemlje. Maglić je najviši vrh (2.387 m) i nalazi se na granici sa Crnom Gorom. Najveći dio zemlje počiva na kraškom tlu, na suhoj ploči krečnjačkih stijena ispunjenih uzvišenjima i ulegnućima. Najvažnije rijeke su Bosna, Sava, Drina i Neretva. Riječna korita se šire na sjeveru, na ravničarskom području oko rijeke Save, koja se proteže preko sjevera zemlje. Sjever je prekriven šumama, dok na jugu ima više ravničarskih predjela sa plodnim tlom na kojem se najviše bavi poljoprivredom. Bosna i Hercegovina raspolaže i sa 20 km Jadranske obale.

Klima

Na jugu preovladava mediteranska klima, sa sunčanim i toplim ljetima i blagim i kišnim zimama. Nasuprot tome, prema unutrašnjosti i dalje prema sjeveru prisutna je kontinentalna klima sa toplim ljetima i hladnim zimama. Na višim nadmorskim visinama su uobičajena kratka i svježa ljeta i hladne i duge zime. Prosječna temperatura u Sarajevu, u kontinentalnoj zoni, je od -1°C u januaru do 20°C u julu.

Prirodna bogatstva

Radi se zemlji bogatoj prirodnim resursima, koja raspolaže sa velikim prostranstvima obradive zemlje, velikim šumama i vrijednim nalazištima ruda kao što su magnezijum, željezo, olovo, bakar, hrom i ugalj.